Herbs, Healing, Health – สมุนไพร รักษา สุขภาพ

ชีวิตที่มีสุขภาพ ชีวิตที่ เป็นธรรมชาติมากขึ้น ด้วยการเยียวยา คุณสามารถ ทำที่บ้าน
รักษา; ปวดหัว ไอ เคล็ดขัดยอก โรคภูมิแพ้ ที่มีส่วนผสม จากธรรมชาติเช่น – น้ำผึ้ง น้ำมัน มะพร้าวน้ำมัน ยูคา , แอปเปิ้ล ไซเดอร์ น้ำส้มสายชู
ทำให้ ผลิตภัณฑ์ความงาม ตามธรรมชาติ – สระผม แปรงฟันของคุณ ล้าง ซักผ้าของคุณ ตามธรรมชาติและ ฟรี
ทำให้ การเยียวยา ของคุณเองและ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สำหรับ – ไอ ปวดศีรษะ ล้างปาก ระงับกลิ่นกาย ร่างกายและ ขัด ใบหน้า อากาศสดชื่น สะอาด ของใช้ในครัวเรือน , พอกหน้า , แชมพูและครีม.

Live a healthier more natural life with remedies you can make at HOME.
Treat; headache, cough, sprains, allergies with natural ingredients like – honey, coconut oil, eucalyptus oil, apple cider vinegar.

Make beauty products naturally – wash your hair, brush your teeth, wash your laundry naturally and free.

Make your own remedies and natural products for – cough, headache, mouth wash, deodorant, body and face scrub, air freshener, household cleaner, face mask, shampoo and conditioner,

COCONUT OIL BENEFITS – น้ำมัน มะพร้าว ประโยชน์:
Coconut oil is a kitchen cupboard staple, it has many uses and benefits.
– Health, Cooking, Baby, Beauty
Unrefined coconut oil belongs to a group of fats known as saturated fats.
There are different types of saturated fat and coconut oil, due to its structure is known as a medium-chain fatty acid (MCFA). It is predominantly (approximately 48%) made up of lauric acid, which is also found in breast milk.
Cooking
This saturated fat has as a smoke point of approximately 176C and is non-toxic when heated.
It is suitable for most cooking types (as a substitute for processed oils) including frying, roasting, baking or using it as a spread. At Lucy Bee, one of our favorite ways to use it is to blend into a home-made smoothie full of organic, nutritious ingredients.

Since it is naturally lactose free, it makes a wonderful alternative to butter in any recipe.
Baby Benefits
Coconut oil will sooth diapper rash and some wonderful improvements in the use of coconut oil to treat cradle cap*.
It is a natural moisturiser to help prevent stretch marks.
Natural Beauty Tips – coconut oil is a natural beauty product, for taking off make-up, moisturize your skin or condition your hair also.
Oral hygiene as well including oil pulling.

COCONUT OIL – 100 Uses

COCONUT OIL another 100 uses

NATURAL ANTI-BIOTICS – ธรรมชาติ ANTI- biotics
Antibiotics are commonly regarded as the most over-prescribed of all medicines. Having been massively overused as a “short-term fix”, we now have a huge global problem: Antibiotic resistant bacteria.

Drug-resistant, difficult-to-treat bacterial infections such as MRSA (Methicillin-resistant Staphyloccus aureus) and Clostridium difficile have become very resistant to the strongest of antibiotics. This makes sense if you consider it: “Attacking” the bacteria with isolated molecular components literally forces the bacteria to evolve due to their incredibly rapid process of natural selection.

The world of medicine has been forced to revisit the use of older antimicrobials that had previously been discarded. Here are some of the many things used as antibiotics in ancient times – and the science that shows that the ancients may have known much more about medicine than we give them credit for…

1: Oregano Oil
Oregano has been regarded as beneficial against bacterial infections since very old days. Oregano oils and extracts have seen a massive resurgence in use in modern times as natural cold remedies (oregano extract) and lab research has indicated they are powerfully active against food-borne stomach illness bacteria, including the dreaded E. Coli. [1]

Oregano leaves and extracts have been shown by scientists to have anti-inflammatory and anti-microbial properties against airway infections, proven in an in-vivo study published in 2014. [2]

2: Apple Cider Vinegar
Acetic acid or vinegar, specifally apple cider vinegar, is a popular natural household cleansing agent because of it antibacterial properties. However, it can also be used raw and unfiltered as a skin cleansing agent or a natural antibiotic for the common cold when mixed in with warm water. [3]

3: Honey
Honey is one of the oldest known remedies to fight infection. In a recent study, manuka honey was proven to be effective in fighting biofilm bacteria, or strains are known to be resistant to most antibiotics. If you have a cold or cough, try mixing a little bit of honey in warm water and drink it two to three times a day. [4]

4: Turmeric
Staphylococcus aureus and E.coli are two of the most common infection-causing bacteria in humans, and are two of the most difficult strains to cure. Turmeric paste was used in a very recent 2015 study that revealed how it was able to inhibit the growth of both strains. [5]

5: Garlic
Not only is garlic widely regarded as good for the heart and your cholesterol, it is also thought to be effective as an antibiotic against food poisoning bacteria. In the lab, garlic oil has been demonstrated to inhibit the growth of Staphylococcus aureus, E. coli, and Bacillus subtilis. [6]

6: Grapefruit seed extract
The antibacterial properties of grapefruit seed extract have been studied over the years, discovering how it is able to fight the growth of both gram-positive and gram-negative bacteria. It is an effective topical antibiotic, which can be used for mild skin abrasions and irritations. [7]

7: Echinacea
In traditional medicine, the Echinacea plant has been used in North America for the management of a variety of infections and wounds. Studies have proven the plant’s anti-inflammatory, antibacterial, and antiviral properties which can fight a variety of infections. [8]

8: Essential Oils
Numerous essential oils have been found to have potent antibacterial qualities. These have been known about since ancient times: “Plague doctors” used to wear masks filled with certain herbs as the aromas from these herbs were thought to prevent the plague from being breathed in by the physician.

Eucalyptus Essential Oil and Tea Tree Essential Oil have been found active against MRSA infections. [9][10]

9: Extra virgin coconut oil
A popular beauty regimen is the use of coconut oil to moisturize the skin and prevent acne. But this is backed by science as well! Coconut oil has been found active in vitro against bacterial strains of clostridium and staphylococcus. [11][12] There may even be some antibacterial support for those oil pulling with coconut oil.

10: Fermented food
Fermented food like vegetables and dairy are rich in probiotics, healthy bacteria that improve our digestive and immune systems. Regular intake of probiotic-rich food and drink has been suggested to prevent infectious diarrhea and upper airway infections. [13][14]

11: Silver
Silver has been known for its antibiotic properties since ancient times. Hippocrates first described its antimicrobial properties in 400 BC. In ancient days, people used to put silver coins in jars of water in the belief in its ability to sterilize them – and it’s thought that one of the reasons people used silver cutlery was that it may have assisted with prevention of food-borne bacteria.
While these uses may not be considered “proven”, the use of silver as an antibiotic is not just an old folk remedy: Did you know that modern bandages and wound treatments are impregnated with silver particles in order to assist prevention of infection? It’s done on a massive scale: In 2006, the UK’s National Health Services spent about 25 million pounds on silver-containing dressings. This represents about 14% of the total dressings used and about 25% of the overall wound dressing costs. [15] Silver compounds are also used in external preparations as antiseptics.
Silver and most silver compounds have been found toxic to bacteria, algae, and fungi in vitro. This is not fringe science: The prestigious journal Nature recently reported that silver “could help to deal with the thoroughly modern scourge of antibiotic resistance”. Silver ions have been found to have a “dual mode” of action against bacterial cells: It makes the cell membrane more permeable, and it interferes with the cell’s metabolism. [16]
Colloidal silver has been found to have potent antimicrobial effects on Staphyloccocus aureus [17] and Proteus bacteria which can cause rheumatoid arthritis. [18]
Note that silver accumulates in the body and taking it internally can potentially lead to argyria, a condition that turns the body’s tissue grey-blue. [16] However, it’s important to realize that this only occurs in people who ingest or inhale silver in large quantities over a long period.
Silver has been found to potentiate the activity of a broad range of antibiotics against Gram-negative bacteria in different metabolic states, as well as to restore antibiotic susceptibility to resistant bacterial strains. [19]

12: Cabbage
Did you know that this vegetable was once called “doctor of the poor”? Used by sailors to prevent scurvy, it was also used as an ancient remedy for tuberculosis. Cabbage leaves have also long been used as a poultices to treat infected wounds. [20]

Numerous modern studies have found antibacterial effects from cabbage. Note that raw cabbage is suggested as cooking may diminish these effects. Shredded raw cabbage makes a great salad ingredient. Note that cabbage should be avoided by those who have an overactive thyroid gland.